ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 1-ви август,
1912-та година.

В София е сформирана Аеропланна рота.
Това е първата самолетна част в България и на Балканите!

Васил Златаров с право може да бъде наречен „баща на българската авиация.
На него е възложено и той разработва програма за военното и организационно-кадровото изграждане на българската авиация.
Тя започва да се осъществява в края на 1911 г., когато българското правителство решава
да се обучават в чужбина летци и авиомеханици и да се снабди българската армия със самолети.

Като военен специалист, преминал специално обучение,
Златаров задълбочава теоретичната си подготовка, наблюдава професионално развитието на въздухоплавателните средства
и публикува първия труд в България на тази тема „Записки по въздухоплаване“.
Той е написал и първите учебници по балонно дело, метеорология, химия и инструкции за работа и полет с балони.

Васил Златаров е роден в Гюргево, Румъния, в будно възрожденско семейство.
Майка му Николина Златарова е сподвижница на Христо Ботев и човек с горд и свободолюбив характер.
Скоро след раждането на Васил семейството му се премества в Русе, където той завършва гимназия.

Васил Златаров е първият българин, който лети с балон, с планер и с аероплан.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…