КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 1-ви август,
1498-ма година.

Христофор Колумб акостира на континентална Америка при Венецуела.

Всъщност Христофор Колумб тръгва на запад, за да открие нов търговски път за Индия!
До смъртта си, Христофор Колумб си е мислил, че е стигнал западните брегове на Индия!
Поради което и до днес се е запазило името на коренните жители на Америка,
наричани и до днес индианци!

КАЛЕНДАРЪТ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…