КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 1-ви август,
1975-та година.

33 европейски страни, САЩ и Канада, подписват в Хелзинки Заключителния акт.
От споразумението за човешките права
Актът на споразумението води до създаването на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа-ОССЕ.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ)
е най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността.
ОSСЕ включва всички страни от Европа, САЩ и Канада и ОНД.

Мандатът на ОSСЕ включва
контрол над въоръжаването,
утвърждаване на човешките права,
свободата на пресата
и честните избори.

ОSСЕ има персонал от 550 души в седалището си във Виена, Австрия и 2300 души на други места.

КАЛЕНДАРЪТ

СССР също подписва споразумението за човешките права, но никога не ги е спазвало!

Днес изродът Рутлер и изродените от 105 години руснаци, безчинстват в Украйна!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…