ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 31 юли,
1891-ва година.

Състои се първата аудиенция на Стефан Стамболов при султан Абдул Хамид II-ри.

Захари Стоянов и Стефан Стамболов са имали идеята
за дуалистична държава между Османската империя и България.
По модела на Австро-унгарската империя.

Основната полза на България е свободният достъп до пазарите на огромната Османска империя.
Това е заплаха за интересите на Руската империя в Задунайская губерния.

Тази дръзка патриотична идея на Захари Стоянов и Стефан Стамболов,
води до отравянето на Захари Стоянов и посичането на Стефан Стамболов
От дългата ръка на Русия!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…