„Когато стигнеш краят на въжето,
завържи възел и се дръж.“

Ейбрахам Линкълн

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…