ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 26 юли,
811-та година.

В Битката при Върбишкия проход,
българският владетел Крум Страшни
разгромява войската на византийския император Никифор I-ви!
Самият император е убит.
Крум обковава черепа на Никифор и с чашата черпи болярите си с поздрава:
„Наздраве юнаци с никифоровата кратуна!“

Крум Страшни обединява поданиците си,
като прокарва първите общовалидни закони в Първото българско царство!
Провежда административна реформа!
Укрепва Първото българско царство, на което не е можела да съперничи дори Византия!
Нито която и да е било империя по него време!
Всички тогавашни владетели са го наричали Крум Страшни!

Но…
Само 200 години по късно!
Византия се съюзява с Киевска Рус и вероломно нападат България.
Руският княз Светослав плячкосва и разрушава Велики Преслав!
Мародерства в североизточна България.
Василий Българоубиец плячкосва и мародерства в югозападна България/днешните Македония и Албания/!
През 1018 г. България пада напълно под властта на Византия.
С решаващата помощ на Русия!
Последното огнище на българската съпротива е крепостта на планината Томор.
В областта Кутмичевица ,днешна южна Албания, която тогава е била българска.
Планината Томор в южна Албания е последната земя на могъщото Първа българска империя.
Сломено от съвместните усилия на руснаци и византийци!

П.П.
Хан Крум Страшни е роден през 755 сл.Хр. в Панония.
И никак не е случайно, че Кирил и Методий
първо отиват в Панония и Моравия
да разпространяват божието слово.
На български език!
С българската азбука!
По него време в Моравия и Панония
е съществувала една от многобройните български държави
в Европа и Азия.

По времето на Кирил и Методий и техните ученици
Стара Панония се намира между реките Дунав и Драва.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Русофилията насажда у българите комплекс за малоценност!
Русофилията и носталгията по социализма
са психически заболявания!
Причиняващи трайни увреждания на мозъка!