ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 24-ти юли.
1854-та година.

Във Виена, в чешко семейство е роден Константин Иречек.

Константин Иречек е неразривно свързан с българският народ.
Константин Иречек е автор на първото цялостно изложение на българската история.От древността , до 1875-та г.
Константин Иречек пет години пребивава в Нова България и заема постовете:
-Главен секретар на Министерството на просветата.
-Министър на Министерството на просветата.
-Председател на Учебния съвет.

Константин Иречек развива неоценима дейност
за уредбата на учебното дело
за библиотеките
за музеите
за съхраняването на старините и артефактите.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…