„Вчерашният ден е толкова далечен,
колкото и Пелопонеската война“

Уейн Дайър

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…