КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 14-ти юли.
1795-та година.

Марсилезата е обявена
за национален химн
на Франция.

КАЛЕНДАРЪТ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Комунистическия химн позореше България!
Единствен в света възхваляваше чужда държава!

„С нас Москва е в мир и в бой.
Партия велика води нашия победен строй.“