ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 13-ти юли.
1922-ра година.

В село Люлин/старото Йени махле/, ямболско
родена е Вълкана Стоянова.
Най-добрата народна певица с вълшебен глас!

Селото се намира на граничния ров Еркесия.
Валът е добре известен на повечето хронисти през средните векове,
защото е действителна охраняема граница на България с Източната Римска империя (Византия).
Освен военноотбранителната си функция, „Еркесията“ е и добре уредена митническа граница,
през която се осъществяват търговските и културните връзки с Византия чак до XIV век.

Еркесията вероятно е споменатия от Скилица „Голям окоп“,
до който достигнал император Никифор ІІ Фока при предприетата срещу България военна кампания през 967 г.,
но не се решил да го премине,
а само изпратил писмо до цар Петър да не пропуска маджарите да нападат Византия.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…