Отдели време за планиране.
Войните се печелят първо
в палатката на генерала.

.КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…