КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 3-ти юли,
1890-та година.

Айдахо става 43-тия щат на САЩ.

За първи път в човешката история,
в основополагащ документ е записано!

Всеки човек има, дадените му от Бог
неотменими права!
На живот!
На свобода!
НА ЩАСТИЕ!

От основаването си и до днес,
САЩ са локомотивът на човешката цивилизация.
Днес САЩ има БВП, над 16-пъти по-голям
от варварската Русия на Путин.

Днес САЩ и НАТО са нашият могъщ закрилник.

КАЛЕНДАРЪТ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…