ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 30-ти юни,
763-та година.

За първи път след основаването на Първото българско царство от хан Исперих,
Византия изтръгва победа над българите в битката при Анхиало.

Хан Телец получава властта в резултат на бунта на прабългарите срещу Винех.
Византийският летописец Теофан Изповедник описва български владетел Телец, като „мъж злонравен, на възраст около 30 години“.

Веднага след възцаряването си Телец събира войска и опустошава пограничните византийски области.
Император Константин V Копроним незабавно отвръща на тези действия.
На 16 юни 763 г. той се отправя с войските си на север.
В същото време потегля и огромен византийски флот от 800 кораба по море.

Вместо да направи засада на ромеите, Телец се решава на открито сражение.
Сражението при Анхиало започва в пет часа сутринта на 30 юни 763 г., неделя и продължава до вечерта.
Българите претърпяват тежко поражение, мнозина са убити и пленени.
Константин V не посмява да навлезе в старопланинските проходи.
Той се връща в Константинопол и тържествено отпразнува победата си, предавайки на столичната тълпа пленниците, които са избити.

Българите единодушно посочват Телец като виновник за поражението си.
На другата година, Телец и приближените му са убити.
На негово място идва хан Сабин от рода Вокил.
Това е поврат в развитието на България, след прекратяването на династия Дуло,
от която изхожда Исперих и която води българите около шест века.
В Запорожието, на Балканите, дори и на Апенините,
където Алцек, най-малкият брат на Аспарух основава българска държава.
В Челе ди Булгария, в присъствието на посланик Марин Райков
бе открит паметник на Алцек.

След поражението при Анхиало, България се съвзема
и поема пътя на трета по значение европейска империя!
По времето на хан Крум, в началото на девети век!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…