ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 27-ми юни,
1650-та година.

В една аудиенция при Дожа на Венеция,
българският духовник Петър Парчевич
излага целта на своята мисия при него
и връчва писмено своята реч на секретаря.

Дожът го изслушва, изказва пожелание българите да бъдат щастливи и доволни
и предоставя решението на Сената

В доклад до Сената Парчевич твърди,
че никога моментът не е бил тъй благоприятен за изгонване на османците, както тогава.
Духът на българите е повишен, османците напротив са сломени и силите им са разнебитени.

Парчевич действа и пред други ръководни личности в Европа,
за независима българска държава.
Вкючително пред австрийският император и пред полския крал.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…