ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 26-ти юни,
1861-ва година.

Христо Георгиев, брат на Евлоги Георгиев от Карлово,
изтъква в едно писмо, че той е изпратил от Румъния нарочен човек,
да съветва българите от Видинско до не се преселват в Румъния.

Христо Георгиев изказва и следното пожелание:
„Дано послушат, защото опустошава се земята ни“

За двамата братя се знае преди всичко, че са богати и завещават част от състоянието си на Софийския университет.
По-малко се знае, че Христо Георгиев е инициатор за повикването на Любен Каравелов от Сърбия в Румъния.
За главен редактор на вестник Народност.

Малцина знаят и важният факт, че Христо Георгиев, заедно с Димитър Горов-банкерът на хъшовете и дясната ръка на Левски,
се грижи и подпомага Христо Ботев.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Христо Георгиев Недев е роден през 1824 година и е по-малкият от двамата братя.
Подобно на брат си, той започва бизнес в Румъния.
Христо Георгиев умира внезапно на 6 март 1872 година в Букурещ.
Там се намира и гробницата му/на снимката/,
в която двамата с брат му спят вечния си сън.

Макар да губи живота си прекалено рано,
българската памет го поставя редом до брат му,
тъй като в завещанието си Евлоги посочва и неговите заслуги за дарението,
предвидено за строеж на университет в София.

След 1878 година Евлоги Георгиев се връща в България и в следващите години
закупува солидно количество парцели в София.
През 90-те години вече притежава над 10 хиляди квадратни метра!

През 1896 година меценатът обявява дарението си от 800 000 златни лева и земя на стойност 200 000 златни лева
за построяването на сградата на университета.

Други големи дарения, които карловецът Евлоги Георгиев прави са:

На болницата в „Галац“ – 100 000 златни лева.
На университета „Карол I“ – 200 000 златни лева.
На Българско девическо училище в Солун – 50 000 златни лева.
На Българска болница в Цариград/днешната профсъюзна транспортна балница/ – 120 000 златни лева.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…