ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 26-ти юни,
1857-ма година.
В Нови Сад, тогава в Австрия,
излиза първият брой
на първия редактиран от Георги Раковски
вестник „Българска дневница“.

Формален редактор на вестника е сръбският публицист д-р Данило Медакович, който е издател на вестника.

Раковски ратува за самостоятелна българска църква и за прилагане на Хатихумаюна от февруари 1856г.-
един нов акт за организация на Османската империя след кримската война с Руската империя.

Чрез набелязаните от султана в Хатихумаюна реформи,
за пръв път в Османската империя се подчертава мисълта,
за необходимостта от равноправие между мюсюлманите и подчиненото на султана немюсюлманско население.

Вестникът „Българска дневница“ спира на 23 октомври 1857г. по настояване на Османското правителство.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…