ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 25-ти юни,
1845-та година.

Цариградските българи, главно “гурбетчии” из Средногорието и Македония,
крупни търговци/Гаврил Хлътев-Георги Бенковски е търгувал в цялата Османска империя на три континента/,
амбуланти, абаджийски шивачи, градинари, млекари и прочее,
с подписано пълномощно дават правото на Иларион Макариополски и Неофит Бозвели
да представляват българският народ пред Високата порта /правителството на Османската империя/,
и пред Вселенската патриаршия във връзка с искането за църковна християнска независимост.

Двамата оправдават възлаганите им надежди!
Те поставят всебългарската борба на здрави юридически и канонически основи.

Венец на делото им е “Българският великден” в днешната желязна църква “Свети Стефан!
И султанският ферман за Българската Екзархия.

Но Русия превръща в трънен венец, допитването за самоопределението на християните в Османската империя.
На Посланишката конференция, въз основа на самоопределението на християните, са очертани етническите граници на бъдещата България.
Но на Берлинския Конгрес, Русия се отмята от подписа си и налага разпокъсването на българите.
Беломорието, Македония и Моравия ги изтъргува с Британската империя, на която Русия дава Кипър.
Добруджа се дава на Румъния, за сметка на присвоените от Русия молдовски земи!
Знаменателен факт, но ревниво скриван от всички “български” историци,
е протестът на румънският сенат до Берлинския Конгрес.
Румънците негодуват от даването на Румъния на исконната българска Добруджа,
и предвидливо и честно отбелязват, че така се залагат бъдещи военни конфликти между България и Румъния.

С отмятането от подписа си на Посланишката конференция,
Русия предопределя бъдещите трагични за България, и безнадеждните войни за национално обединение…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Българите в Османската империя, чрез съвета на чорбаджиите, имат местно самоуправление.
Българите в Османската империя, чрез съвета на чорбаджиите, издават присъди според обичайното българско право още от Хан Крум!
Българите в Османската империя, чрез училищните настоятелства имат образователна автономия.
Българите в Османската империя, чрез читалищните настоятелства имат културна автономия.
Българите в Османската империя, чрез еснафските имат стопанска инициатива и автономия.

Тези професори, които папагалстват комунистическите измишльотини за българската история, са дипломирани идиоти!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…