Днешния 24 юни.
В България е Еньовден.

Еньовден, освен че е народен празник,
е и Ден на българското лекарство.
Отбелязва се от 1994 година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…