ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 23-ти юни,
1857-ма година.

Георги Раковски, идеологът на освобождението на българските земи от османско администриране,
споделя с П. Златев вярата си, че няма по- сладко занимание от това,
човек да се посвети на издирване древността на своя премил народ.
По това време Георги Раковски събира
етнографски материали, особено народни песни,
обмисля насоките на българския книжовен език,
тъкми да състави българска история,
подрежда материалите си за български речник.
Въпреки несгоди и неотзивчивост на заможни съвременници към такъв род работа,
Раковски вярва в себе си и в народа си,
окрилен от лозунга:
„Доще и наш златен век!“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…