ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 13-ти юни,
1865-та година.

Река Дунав е премината от чета, членове на която са
Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Юрдан Юрданов – Инджето,
Петър и Тодор Шиварови.

Четата оцелява.
По билото на Стара планина се добира до Сърбия.

По късно, Юрдан Юрданов – Инджето,
по подозрение в четническа дейност е заловен при с. Горна Липница.

По време на престоя си в Търновския затвор през 1868 г.
Юрдан Юрданов – Инджето е единственият свидетел на последните дни на войводата Стефан Караджа.

Заедно с брат си Петър Недев Йорданов
взима участие в четата на Христо Ботев през май 1876 г.
При завземането на Радецки заради техническите си познания стои до машиниста.
Помага за правилното акостиране на кораба.

Ранен е в битка с черкезите.
Спасява се и стига до Берковица,
но там е заловен и е осъден на доживотен затвор.

След Освобождението Йордан Недев-Инджето,
взема участие в Сръбско-българската война през 1885 г..
Организира доброволческа чета
под името „Втора Ботева чета“ .
Участва като неин войвода в боевете със сръбските войски.

Юрдан Юрданов – Инджето умира на 29 май 1918 г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…