ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Днешния 13-ти юни.

В Латвия, Литва и Естония е
Ден в памет на жертвите на комунистическите репресии.

В Латвия, Литва и Естония отдавна премахнаха всякакви паметници на комунисти и червеноармейци.
В България БСП, ГЕРБ и Изрожденците
продължават да обгрижват МОЧА и паметниците на комунисти-терористи по градове и села!

Кел файда, че е приет:

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…