Колкото и да са се клели в Конституцията,
докато изборът на депутатите не зависи единствено от дадените за тях преференции,
те няма да мислят за добруването на народа,
а ще мислят за това как да бъдат поставени отново на „избираемо място“!

Дотогава ще си остават не народни представители-слуги на народа,
а бутончета-собственост на партийните им лидери!

Чл. 67.
(1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.
Обвързването със задължителен мандат е недействително.
(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите
в съответствие със своята съвест и убеждения.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…