Английският език е официален
във Великобритания,Ирландия, САЩ, Канада
и в още 50 държави!

Английския език се говори от над 500млн. души като първи език,
а като втори език се ползва от над 1 млрд. души в целия свят.

Днес Английският език е езикът
на бизнеса, на комуникациите и на интернет!

Както казва комунистът пожарникар Борисов,
с единствената английска дума в речника си:
„Кангречулейшън!“

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ