ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 10-ти юни,
1871-ва година.

В Браила, Румъния.

Излиза първият брой на вестник Дума на българските емигранти.
Издаван от Христо Ботев.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…