Приятелю,

Никога не е твърде късно да бъдеш онова,
което би могъл да бъдеш!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…