Приятелю,

Не се тревожи от неуспеха!
Тревожи се за шансовете, които ще пропускаш,
ако поне не опитваш.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…