ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Днешна България е учредена не с примирието в Сан Стефано на 3-ти март 1878г.,
а на 13 юли 1878г. с Берлинският договор.

На днешния 7-ми юни,
1879-та година.

Високата порта/Министерският съвет на Османската империя/ назначава комисия по реформите в европейските вилаети.
В изпълнение на чл. 23 от Берлинския договор.

По настояване на Русия-патологичната българомразка,
на Берлинския конгрес
българските територии, установени от Цариградската конференция от 1876 г., са разделени на 7 части:
васалното Княжество България, автономната провинция Източна Румелия,
Северна Добруджа (предадена на Румъния), Македония, Източна Тракия и Западна Тракия
(които запазват статуса си на интегрална част от Османската империя), и Поморавие (предадено на Сърбия).

Чл. 23 от Берлинския договор предвижда широка автономия на българските земи,
останали извън Княжество България и Източна Румелия.

Поради саботажа на Русия и патологичното и българомразие,
комисията не изпълнява предназначението си по чл. 23 от Берлинския договор.
Саботажа на Русия повлича след себе си,
трагичните за България войни за национално обединение.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…