ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 4-ти юни.
1875-та година.

Умира Иларион Макариополски, като Търновски митрополит.

Роден 1812г.в Елена, на 20 г. Иларион Макариополски приема монашество.
В Цариград Иларион Макариополски помага на Неофит Бозвели при подигането на църковно-националната борба.
Заедно с Бозвели отправя прошения до Високата порта.

Иларион Макариополски е заточен в Света Гора от 1845 до 1850г.
При по-благоприятно стекли се обстоятелства, той е ръкоположен за Търновски епископ.
Но остава в Цариград и продължава борбата за възстановяване на Българската църква.

На 3-ти април 1860г. на тържествената великденска служба в църквата „Св. Стефан“,
по шумно настояване на багамалците, Иларион Макариополски не споменава името на гръкомана Цариградски патриарх,
с което фактически отхвърля властта на Патриаршията.

Иларион Макариополски отново е заточен в Мала Азия /1861-1864г./
След учредяване на българската Егзархия от султана през февруари 1870г.,
Иларион Макариополски играе важна роля като член на Временния смесен епархийски съвет и на първия български Синод.
В 1872г. Иларион Макариополски става Търновски итрополит.

Внушителната личност Иларион Макариополски е описана в проникновената книга
„Българският Великден или страстите български“ от Тончо Жечев…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…