Приятелю,
Не само да загинеш,
но и да живееш достойно
се иска смелост!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…