Някои от днешните българи не са били родени на 10 ноември 1989 г..
На комунистите ще припомним най-известните цитати на Тодор Живков.

„Това е нашето момче!“- сочейки комунистът Бойко Борисов.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…