Някои от днешните българи не са били родени на 10 ноември 1989 г..
На комунистите ще припомним най-известните цитати на Тодор Живков.

„Някои казват, че нашата власт се клати! И на коча мъдите се клатят, ама не падат!“ –
На митинг по случай откриването на нова текстилна фабрика в Казанлък през 1964 г.