Приятелю,
Приеми страха, като част от живота и от промяната.
Не слушай страха, когато ти казва „мълчи си“.

КУРАЖ, Приятелю!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…