ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 26-ти май,
1880-та година.

Под натиска на великите Стефан Стамболов и Захари Стоянов!
С княжески указ окръжията в Княжество България са разделени на околии.
Въпреки яростната съпротива на Русия!
Губерниите в България окончателно са заличени!

Ако не беше Берлинския конгрес,
България още щеше да бъде
Задунайска губерния!
И да ни управляват руски генерал-губернатори!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…