Дали бензиностанции не са поредната кражба, и инструмент за политически и икономически рекет
на Борисов и шайката ОПГ ГЕРБ?.

Осем мерки срещу руския монополист.

24
MAY
2020
Доц. Момчил Дойчев
Да разбият монополно високите цени
на енергоносителите в България.

Този парадокс се прояви особено силно след драстичния срив на световните цени,
което почти не се отрази на цените по бензиностанциите в България.

Само че за да намаля цените, аз не бих създавал държавни бензиностанции, каквато е идеята на комуниста Борисов.
Те биха имали незначителен ефект, подобен на ефекта от бензиностанциите на Марешки,
които биха фалирали, ако не беше финансовата му подкрепа от другаде.

Вместо да налея още 500 милиона за изграждане на 100 държавни бензиностанции,
бих предприел следните мерки:

 1. Премахване на абсолютния монопол на Лукойл, чрез задължение поне 35% от внасяното в бензиностанциите гориво да е от други източници.
 2. За да са възможни други източници бих съкратил драстично – 10 пъти таксата от 30 милиона лева
  за издаване на разрешително за придобиване и използване на данъчен склад.
 3. Бих запазил най-ниския акциз в момента в Европа, равняващ се на 65 стотинки на литър.
 4. И тъй като Лукойл досега прибираше като свръхнадценка около 30-35 ст. на продаден литър бензин,
  с което си осигуряваше скрита необлагаема печалба от около 1 милиард лева на година, а в същото време твърди,
  че от 20 години работи само на загуба, бих предприел международно разследване на това очевидно престъпление,
  ощетило България с близо 20 милиарда лева, което да доведе до осъждане на Лукойл да ги върне в държавния бюджет
  плюс 5 милиарда лева глоба за счетоводно мошеничество.
 5. За последните близо 20 години Лукойл е отчел приход от над 100 млрд. лв., но не е платил и 1 стотинка данък.
  Мошеническата схема се нарича от нашия закон „Скрито разпределение на печалба между свързани лица“
  и се санкционира от ДОПК и ЗКПО с глоба от 20 % от оборота, представляващ скрито разпределение на печалбата.
 6. ПАО „Лукойл Руска Федерация“ Лукойл доставя за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ ЕАД по документи всичкия си петрол
  само през офшорката „Литаско“.
  Само през нея по докумени осъществява и целия си износ – 54 % от цялото производство или 3 милиарда литра годишно.
  Петролът се доставя от офшорката на завишена около 2-3 пъти по-висока цена, а горивата обратно – на занижена около 2 пъти цена.
  Така в офшорката се оформя огромна счетоводна загуба, която е освободена от данъци и заминава директно в компанията майка –
  ПАО „Лукойл Руска Федерация“.
  Това е грубо нарушение на българското и европейско законодателство и затова ще поискам още 5 милиарда лева глоба.
 7. Ще възстановя държавния контрол над пристанище „Росенец“ и петролния терминал, на койте ще бъдат поставени измерителни уреди!
 8. Ще възстановя загубите на малките бензиностанции чрез намаляване на голяма част от внесените от тях данъци.

Б.А:В материала са използвани статистически данни, осигурени от Георги Георгиев и др.

*Текстът е публикуван на фейсбук страницата на автора Доц. Момчил Дойчев.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…