ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 25-ти май,
1934-та година.

Умира Анани Явашев от Разград.

Анани Явашев е пръв български ботаник.
Анани Явашев е проучил флората на Източна България.
Анани Явашев е създател на археологическото дружество и на музея в Разград.
Анани Явашев е автор на първия български ботанически труд-„Български ботанически речник“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…