ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 24-ти май,
1864-та година.

Османска империя,
Търново.
Ражда се Методи Славчев.

Методи Славчев е първият лекар специалист-гинеколог в България.

Методи Славчев специализира в Париж и Виена (1893–1894).
Методи Славчев работи като акушер-гинеколог във Варненската държавна болница, в Александровската болница, София, и в „Майчин дом“,
на който през 1907–1912 и 1913–1915 г. е лекар-управител.
Методи Славчев е директор на акушерските училища при тези две болници (1899, 1901).
Методи Славчев, през 1900 г. открива първия в България частен санаториум.
Методи Славчев, по време на Балканските (1912–1913) и I световна война (1915–1918) е началник на полеви болници.
Методи Славчев, до пенсионирането си е лекар в „Майчин дом“.
Методи Славчев въвежда в България нови оперативни методи в акушеро-гинекологичната практика.

Методи Славчев работи за организиране борбата против рака.
Методи Славчев е председател на Комитета за борба с рака при Главна дирекция на народно здраве (1929).
Методи Славчев е член на Международния съюз за борба с рака.
Методи Славчев е инициатор за създаване на противораков център при Александровската болница (1937).
Методи Славчев е член на Висшия медицински съвет. Председател на Софийския клон на Българския лекарски съюз.

Методи Славчев, през дек. 1941 г., дарява на Медицинския факултет при СУ 100 хил. лв. за подпомагане
„бедни, способни и обещаващи студенти по медицина“.
На 30 дек. с.г. АС решава с тази сума ДА се образува фонд на името на дарителя.
Факултетният съвет изработва правилник, одобрен от АС на 26 март 1942 г.
В зависимост от лихвите на капитала, Факултетният съвет определя размера на помощите и имената на студентите, които ДА ги получават.
В началото на юни 1943 г. АС поверява управлението на фонд „д-р Методи Славчев“ на фонд „Цар Борис III“,
като запазва самостоятелното му предназначение.
През 1943г. фонда разполага със 104 325 лв.,
През 1949 г.фонда разполага със 127 771 лв.,
На 9 февр. 1952 г. целият капитал на фонда е национализиран комунистите, и
дарителският фонд престава да съществува.
В домът до д-р Методи Славчев се самонастаняват „отговорни червени другари“…

Методи Славчев умира на 24.08.1964г. в София, на сто години и три месеца.

На снимката:
Домът на д-р Методи Славчев на бул. „Цар Освободител“, № 12.
Част от него са домът на Ив. Ев. Гешов,
бившите сгради на Външно министерство и Италианското посолство
/днес съответно сграда на БАН и Австрийското посолство/.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…