КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 22-ри май,
337-ма година.

Починал е Константин I Велики, римски император.
Константин I Велики прави Константинопол столица на Византия-източната римска империя.
Преди това Константинопол е бил тракийският Бизантион.

Константин I Велики е построил Ротондата „Свети Георги Победоносец“ в Сердика/Днес зад Президенството/!

През 311 г. в Сердика император Галерий издава Сердикийския едикт за толерантност за прекратяване на гоненията срещу християните
и за допускане изповядването на християнство в империята.
Това е исторически повратен момент за световната история.

Днес Сердикийския едикт, в превод на гръцки, латински и български език
е изложен пред църквата Света София, в близост до кметството на София.
ИДИ и ВИЖ!

Едиктът е запазен на гръцки език в Евсевиевата „Църковна история“ и отчасти на латински език у Лактанций.
Според гръцкия текст той е съвместно постановление на Константин и Лициний, предоставящо на християните
„свобода и пълна възможност да почитат своята религия“.
Все пак едиктът не дава преференции на християнството,
а само го равнопоставя с останалите култове
Във версията на Лактанций той има форма на писмо, изпратено от Лициний до губернаторите на току-що завоюваните от него
източни провинции.

Едиктът постановява връщането или компенсирането на конфискуваните по време на гоненията имоти на църквата,
което я прави юридическо лице с права и задължения пред законите.
По същество църквата встъпва в съюз с държавата,
затвърден по-късно с превръщането на християнството в държавна религия със Солунския едикт (380 г.).

Според ФАКТИТЕ и ДОКУМЕНТИТЕ,
от Сердика е тръгнало официонализирането на християнството!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…