22-ри май,
1974-та година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Вокалният състав „Свети Иоан Кукузел“
за първи път изпълнява в храма на Рилската света обител,
любимото църковно песнопение на Апостолът на свободата Васил Левски „Достойно ест“.
Дякон Игнатий е имал вълшебен лиричен баритонов глас.

Художествена ръководителка на вокалния състав „Свети Иоан Кукузел“ е Таня Христова.
Таня Христова е записала песнопението „Достойно ест“ от столетникът дядо Згуро Згуровски през 1971г.
Както дядо Згуро го е запомнил от учителя си, като завет на Левски.
Таня Христова, след това е оставила и нотен запис и текст
в Църковен вестник от 21 февруари 1978г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…