ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 19-ти май,
1841-ва година.

Сръбският вестник „Сърпские народне новине“
Пише за избухналото същата година селско въстание.
В Нишко и в част от Видинско.

“ Българите, нашите братя и единоверци,
въстанаха!
Вдигнаха се жителите на Ниш, Лесковец, Пирот, Врана, Прокупле и Берковица.
Последицата е, че повече от 150 села бяха разграбени и опожарени,
техните жители бяха избити или отвлечени в робство,
а около десет хиляди българи бяха принудени да избягат в Сърбия“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…