ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 17-ти май,
1867-ма година.

Първата българска професионална драматическа трупа,
начело с Добри Войников,
играе в Румънския народен театър в Букурещ.
В присъствието на владетеля.

Това става само десетина години след първото българско представление в Шумен.
С трупата си Войников обикаля Румъния и България.

С разрешението и подкрепата на Османските власти!

По времето на администрирането на българските земи от Високата порта/министерският съвет/ на Османската империя,
българите са имали право на местно самоуправление чрез чорбаджиите.
Българите са имали право на стопанска самоинициатива и автономия чрез еснафите.
Българите са имали право на образователна и културна автономия чрез училищните и читалищни настоятелства.
Българите, след „Българският Великден“ в църквата „Свети Стефан“ в Цариград, са имали право на църковна автономия.
Чрез църковните настоятелства, вече неподвластни на гръцката патриаршия.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които продължават да папагалстват
комунистическите и руските измишльотини
за българската история,
са дипломирани идиоти!