ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 17-ти май,
1913-та година.
/стар стил/

В Лондон се подписва договор за мир.
Между съюзниците България, Сърбия, Гърция и Черна гора, от една страна
и Турция, от друга страна.

По силата на договора Турция отстъпва на съюзниците
всички земи на запад от линията Мидия-Енос.
Заедно с егейските острови.

Скоро под давление на Русия българомразката,
всички ще се отметнат от подписите си
и ще се нахвърлят върху България!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…