КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 17-ти май,
1792-ра година.

Създадена е Нюйоркската фондова борса.

Днес Нюйоркската фондова борса е най-голямата фондова борса за ценни книжа на света.
Нюйоркската фондова борса се намира на Уол Стрийт в Ню Йорк, САЩ.

На Нюйоркската борса се търгуват ценни книжа на над 1500 компании с пазарна капитализация над 10,1 трилиона долара
В тях работят над 25 млн. души.

Нюйоркската фондова борса има 1366 члена, като в съвета на директорите участват 27 души.
Местата се откупуват от желаещите да ги заемат.
През 2003 г. цената на място в директорския съвет се е търгувало за 1 350 000 долара.

Днес Нюйоркската фондова борса е пулсиращото сърце на световната икономика.

КАЛЕНДАРЪТ

От основателките на Нюйоркската фондова борса ,
до днес е оцеляла единствено
Дженерал Електрик.
Компанията Дженерал Електрик е сред 12-те първоначални корпорации в 1896г.
съставили индекса Dow Jones.
Днес Дженерал Електрик е единствената от тях, която все още е действаща.

От основаването си и до днес, могъщите САЩ са локомотива
на съвременната цивилизация и икономика!
С над 16 пъти пи-голям БВП от кочината Русия!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…