ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 5-ти май,
1925-та година.

Със закон в Царство България са създадени първите държавни трудови борси.
Предвидени са временни компенсации при безработица.

През 1928 г. е приет Закон за насърчаване на местната индустрия,
който предвижда безмитен внос на непроизвеждани в България машини и съоръжения,
безплатно отпускане на държавни и общински земи за строеж на фабрики,
намаление с 25 до 30% от тарифите на БДЖ,
освобождаване от някои данъци и такси и др.

До 1929 г. (от 1923) индустриалното производство в България се увеличава с 88% ,
или средногодишен ръст от 11%.

Царство България е „Швейцария на Балканите“!
След 9.9.1944г. е опустошено
от червеноармейската сган и от комунистите!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…