ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти май,
1876-та година.

Издаден е първи брой на вестник „Нова България“.

„Нова България – вестник политически и книжевни“ е български вестник, издаван в Букурещ, Румъния.
В периода май 1876 – април 1877 година.

Това е последното периодично издание, замислено и издавано от Христо Ботев.
Под редакцията на Ботев е публикуван брой № 1 (от 5 май 1876 година.
След Ботев негов редактор става Рашко Блъсков с псевдоним Р. И. Белобрадов до брой № 52.
От брой № 53 до последния брой № 75, „Нова България“ е редактиран от Стефан Стамболов.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…