КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 5-ти май,
1955-та година.
Западна Германия става независима държава.
Съюзническата мисия се саморазпуска.

В демократичната Западна Германия са демократични изборите.
Живеят в изобилие и строят превъзходни мерцедеси.

В комунистическа източна Германия бяха без демократични избори.
Живееха в недоимък и строят мукавени трабанти.

При комунизма и посткомунизма, думите фабрикуваха илюзии!

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…