В България се намира
единственият в света
планински извор на солена вода!

Солената вода извира
между твърди гранитни скали в Сакар планина.
Близо до Тополовград, на самата граница с Турция.

Няма научно обяснение за феномена.

От стотици години, местните наричат соления извор
„Божие място“.