ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 2-ри май,
1925-а година.

В България със закон е създадена жандармерията.
С численост 6800 души.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР