ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 30-ти април,
1872-ра година.

В Ловеч се ражда Тошко Петров.

Тошко Петров е лекар-хигиенист.
Тошко Петров завършва медицина в Лион, Франция.
Тошко Петров е основател и първи директор на Хигиенния институт при Главна дирекция на народното здраве.
Тошко Петров е основател на катедрата по хигиена на Софийският медицински факултет.
Тошко Петров е неин ръководител почти до края на живота си в 1942г.

Тошко Петров оставя над 70 научни труда.

Преди 9.9.1944г., България е била
„Швейцария на Балканите“!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…