ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

От 28-ми до 30-ти април,
1903-та година.

Солунските атентатори „гемиджиите“,
са група млади българи.
Те взривяват редица предприятия!
В които има вложени европейски капитали.
С цел да обърнат внимание на света върху тежкото положение на българите в Македония!

На 28-ми април Павел Шатев взривява френският параход „Гудалкивир“!
Йордан Георгиев (Гьошев) Попйорданов-Орцето взривява „Банк Отоман“!
на следващия ден хвърля няколко бомби от балкона на къщата си и се самоубива!

От деветте „гемиджии“ жив остава само Павел Шатев, който оставя живо описание на всичко станало в Солунските атентати.

Другите 8 млади българи „гемиджии“, сами слагат край на живота си!
Като изкупление за невинните жертви!
Неизбежни при бомбени атентати!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Йордан Попйорданов (Орце) е роден през 1881г. във Велес.
Орце е основател и ръководител на кръжока на „гемиджиите“,
който подготвя и осъществява Солунските атентати през 1903 г.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…