ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 28-ми април,
1867-ма година.

Панайот Хитов преминава от Румъния в България с чета.
Знаменосец е Васил Левски.

Данаил Попов е дясната ръка и най-довереният човек на Васил Левски в революционната му дейност.
Данаил Попов подкрепя финансово организирането и изпращането в България през 1867 г. на четите на Филип Тотю и на Панайот Хитов.
От Лиеж, Белгия, с лични средства, Данаил Попов, доставя три пушки от най-усъвършенстваната система.
Две от тях, Данаил Попов подарява на Васил Левски и на Ангел Кънчев.

През 1868 г., Данаил Попов подпомага и четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
Данаил Попов с лични средства въоръжава четата на Христо Ботев,
Домът на Данаил Попов в Търну Магурели, е сборен пункт на четата на Христо Ботев в 1876-та година.

Покрай търговските си дела в Румъния, Данаил Попов продължава да снабдява с оръжие бъдещото Априлско въстание,
С лични средства, Данаил Попов закупува 50 револвера и 15 000 патрона, поръчани му от БРЦК – Ловеч.

Днес незаслужено е забравен Данаил Попов!
Дарил пушката и сабята, и дори и знамето на Васил Левски!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

„Байрактарската“ снимка на Левски, е направета в Белград,
където четата се изтегля по билото на Стара планина.

Снимката на Васил Левски е открита в Османския
архив към Дирекция на държавните архиви при Президентството на Република
Турция (Истанбул) през октомври 2018 г.
Нейното наличие в този архив заедно
с други документи на революционната организация, както и текстът на гърба на османотурски доказват,
че това е фотографският портрет на Апостола, по който той е издирван.
Така общият брой на снимките на Васил Левски става осем.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…